XS
SM
MD
LG
XL
05.08.2021

ESTETİK SPORLARLARDA KULLANILABİLİR ENERJİ DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

ESTETİK SPORLARLARDA KULLANILABİLİR ENERJİ DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

İnsanlar tüm gün boyunca enerji alır ve enerji harcarlar. İnsanlarda enerji alımı besin tüketimiyle, enerji harcaması ise fizyolojik olaylar ve fiziksel aktivite neticesinde meydana gelir. Özellikle kiloya duyarlı spor dallarıyla uğraşan sporcularda; gerek bilinçli gerekse bilinçsiz bozuk beslenme ve yeme bozuklukları (anormal yeme davranışları) sebebiyle kısıtlı enerji alımı ortaya çıkmaktadır. Bu sporcuların hem fizyolojik hem de fiziksel aktivite için ihtiyaç duydukları enerjinin de kısıtlanmasına ve/veya ihtiyaç duyulan enerjinin katabolik olaylar neticesinde (kas kütlesi yıkımı) açığa çıkarılmasına sebep olmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için enerji alımı ve enerji harcamasının dengelenmesi gerekmektedir. Özellikle sporcularda bu dengeyi kurabilmek çocukluktan yetişkinliğe kadar KE’nin doğru hesaplanabilmesini gerektirir. Aksi takdirde şiddetli egzersiz yapan ve yüksek yarışma stresine sahip elit tüm kadın/erkek sporcularda bir takım sağlık sorunları ve/veya performans eksiklikleri ortaya çıkmaktadır. Bu sağlık endişeleri ve sonuçlarının tamamı Sporda Relatif Enerji Eksikliği (RED-S) olarak tanımlanmaktadır. Bu bölümde, enerji alımı ve harcamasını oluşturan temel bileşenler, özellikle araştırmanın katılımcı grubu özelinde incelendikten sonra, sporcularda KE kavramı, tarihçesi, sporcularda DKE görülme sıklığı, uzun süreli DKE’nin deneyimlenmesinin spor performansı ve sağlık üzerine etkilerine ilişkin araştırmalar değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, düşük enerji kullanımı ile ilişkili olarak kadın sporcu üçlemesi ve relatif enerji yoksunluğu sendromuna da yer verilmiştir. Son olarak bu çalışmanın ilgi alanını oluşturan estetik sporların fizyolojik gereksinimleri ve bu sporcularda DKE düzeyini inceleyen araştırmalar özetlenmiştir. 

Günlük Enerji Alımı ve Harcaması Bazı insanlar fazla kilolu olmaktan, bazı insanlarda zayıf ve halsiz olmaktan şikayet ederler. Dışarıdan besin yoluyla alınan karbonhidratlar, yağlar ve proteinler vücutta enerji olarak kullanılmadıklarında depo edilirler. Bu depolar uzun süreli kısıtlı enerji harcaması sonrasında istenmeyen kilo alımına ve sağlık sorunlarına yol açar. Bunun tersi de mümkündür; uzun süreli kısıtlı enerji alımı ve yüksek enerji harcaması vücutta istenmeyen katabolik olaylar (kas kütlesi yıkımı) ve/veya endokrinolojik sorunları beraberinde getirir. Bu sebeple sağlıklı kiloyu koruyabilmek için vücuda ne kadar enerji alınması gerektiği ve alınan bu enerjinin vücut tarafından nasıl harcandığı merak edilir.

Günlük Enerji Alımı

Besinlerin çeşitleri ve gereksinim düzeyleri farklılık gösterir ve tüm canlılar yaşamlarını idame ettirebilmek için besinlere ihtiyaç duyarlar. Çoğu kişi alınan besinlerin kalorisini, besin değerini, içindeki temel öğelerin neler olduğunu ve/veya hangi oranlarda bulunduğunu bilmez. Ancak vücut ağırlığına duyarlı sporlarla uğraşan sporcularda enerji alımının doğru hesaplanması kritik role sahiptir. 11-17 yaş Türk kız çocuklarında günlük enerji alımı için referans değerler 2093-2523 kcal/gün arasında yer almaktadır. 9-18 yaş grubu kadınlar için su, makro besinler ve bazı elementlerin referans değerleri özetlenmiştir.

Günümüzde günlük tüketilen besinlere ait enerji değerlerini veren yazılımlar iyice yaygınlaşmıştır . Ancak harcanan enerjinin hesaplanması birden fazla ayrıntıyı içinde barındırır ve biraz daha karmaşıktır. Günlük TEH farklı sebeplerle harcanan enerjilerin biraraya gelmesinden oluşur.  


Günlük Enerji Harcaması

Günlük TEH’in %60-75’ni DMH, %10-15’ni besinlerin termik etkisi (BTE) ve %10-30’unu ise FAEH oluşturur . FAEH; GYA enerji harcaması ve EEH’in toplamını verir. GYA; egzersiz ve uyku olmayan tüm günlük yaşam aktivitelerini içermektedir. 

Dinlenik Metabolik Hız

Dinlenik enerji metabolizması birçok parçadan meydana gelen bir vücut fonksiyonudur ve tüm fonksiyonel aktiviteler gibi enerji harcamasına etki eder (2). DMH’ı oluşturan enerji harcamaları üç ana başlıkta toplanabilir. Bunlar; minimum yaşamsal fizyolojik fonksiyonlar için gerekli enerji, dinlenik olarak ölçülebilen bazal metabolizma, hücre içi biyokimyasal süreçlerin sürdürülmesi için gereken enerji ile onarım, büyüme ve gelişim için harcanan enerjidir (2). Tüm bu alt bileşenleriyle beraber DMH; yetişkinlerde günlük enerji harcamasının ~%60-65’ine karşılık gelmektedir. DMH yağsız vücut ağırlığı ile pozitif ilişki göstermektedir . DMH’ın alt bileşenlerinin bir çok etmenden dolayı değişiklik göstermesi muhtemeldir. Yaş faktörü ve düşük enerji alımı bunlardan bazılarıdır.

 Fiziksel Aktivite için Harcanan Enerji (FAEH)

FAEH’in iki bileşeni vardır. İlki ev işleri, okul, gezmek, işe gitmek, banyo yapmak, dans etmek gibi tüm günlük yaşam aktivitelerini kapsar. Bu aktivitelerin tamamı GYA enerji harcamasına denktir. Diğeri ise; günlük yapılan aktivitelerin dışında, sağlığı korumak ya da geliştirmek amacıyla yapılan egzersiz ve sporcuların düzenli olarak yaptığı antrenmanlardaki EEH’yi kapsar. GYA enerji harcaması ve EEH’nın kaydedilebilmesi için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bunlar; bireysel raporlama (anket, günlük vb.), direkt kalorimetri, çifte etiketlenmiş su, hareket sensörleri (kalp atım hızı monitörü, pedometre, akselerometre) ve indirekt kalorimetridir . Günlük bireysel raporlama yöntemi; katılımcıların yaptıkları aktiviteyi günlük olarak kendi rapor ettikleri; aktivite günlüklerini ve loglarını kapsayan, küçük çocuklarda kullanılırken vekille rapor edilebilen, maliyeti düşük bir yöntemdir . Adolesanlarda dikkatlice uygulamayı gerektiren bu yöntem özellikle 10 yaş ve altı çocuklar için tavsiye edilmemektedir . DMH ve besinlerin termik etkisi (BTE), fizyolojik faktörler tarafından düzenleniyor olsada, KE’nin asıl bileşenleri olan enerji alımı ve FAEH bireylerin davranışsal kontrolü altındadır. Bu nedenle sporcuların sağlık ve performanslarını arttırabilmek için FAEH’lerini düzenleyebilmeleri önem taşımaktadır.

Kullanılabilir Enerji (KE)

İnsan vücudu; büyüme, onarım, termogenez, hücresel bakım ve hareket gibi birçok vücut fonksiyonunu gerçekleştirmek amacıyla enerjiye ihtiyaç duyar. Biyoenerji bilimi, kullanılabilir enerjiyi bireysel vücut sistemlerine adanmış enerji olarak tanımlar; spor beslenmesinde ise kullanılabilir enerji, biraz daha spesifik olarak, sporcunun günlük enerji alımından (EA), günlük EEH çıkarıldıktan (KE=EA-EEH) sonra, vücut fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için kalan enerji miktarı olarak ifade edilir . Bu son derece elzemdir çünkü sporcularda günlük enerji harcamasının %60-75’ine karşılık gelmektedir.


Düşük Kullanılabilir Enerji

İdeal olarak; sporcularda enerji alımı, yaptıkları egzersiz programının enerji maliyetine eşdeğer olmalı ve KE düzeyleri tüm vücut fonksiyonlarının enerji maliyetini karşılamalıdır (38). Düşük enerji alımının; kortizol, insülin, grehlin, leptin gibi metabolik hormonlar üzerinde olumsuz etkisi vardır (13). Akut ve uzun süreli DKE’nin; lüteinizan hormon (LH) ve triiodotironin  gibi hipotalamik-pitüiter aksis hormonlarını bastırdığı, kortizol seviyesini yükselttiği kaydedilmiştir. Fizyolojik olarak artan kortizolün KMY’na negatif etkisi vardır (49). Bununla beraber; DKE kadınlarda MD ve ikincil hipotalamik amaneroyla ilişkilendirilmiştir (9,50). Ayrıca estrojen hormonu kalsiyumun kemik içine absorbe edilmesinden sorumludur. Yine DKE’den kaynaklanan estrojen eksikliğinden dolayı KMY’da azalma görülür . Yapılan çalışmalarda DKE’nin; balerinlerde menstrüel sorunlara , dansçılarda düşük KMY’na  sebep olduğu kaydedilmiştir.

 Enerji Dengesi ve Enerji Açığı

Diyetetik alanındaki enerji dengesi (ED) kavramı, besinle gün boyu alınan enerjiden (EA), vücudun fizyolojik sistemlerinin tüm gün boyunca yaptığı enerji harcamasının (TEH) çıkarılmasıdır (ED=EA-TEH) . Genç yetişkinler için; EATEH=0 olduğunda ED tam sağlanmış olur. Sporcularda ortaya çıkan yeme bozukluklarının önüne geçebilmek için enerji alımı ve harcamasının dengelenmesi gerekmektedir . Eğer sporcu aldığı enerjiden daha azını harcarsa bu kilo artışına, aldığı enerjiden fazlasını harcarsa bu da katabolik durumlara (kas kütlesi yıkımı) sebep olabilir. Kiloya duyarlı sporlarda, genelde ikincisine daha çok rastlanmaktadır. Enerji dengesini ±400 kcal aralığında dengede tutabilmek düşük yağ yüzdesi ve YVA ile ilişkilidir.

Enerji Açığı ve Kemik Sağlığı

Ergenlik öncesi dönemde egzersiz, KMY’nin zirveye ulaşmasına olanak sağlayabilir . Bu şekilde yaşamın ileriki yıllarında kırık riskleri azaltılabilir. Yanlız egzersizle beraber enerji alımının dengelenememesi, sporcuların DKE’li çalışmasına sebep olmaktadır. Yapılan çalışmalar; DKE’nin başlangıcından itibaren 5 gün içinde kemik oluşumunun bozulduğunu ortaya koymuştur . ED’nin başlangıçtan beri ideal seviyede korunması; düşük vücut yağ yüzdesi ve yüksek YVA’yı beraberinde getirmektedir. Cimnastikçilerde yapılan bir çalışmada; YVA ile KMY arasında yüksek pozitif ilişki bulunmuş olup toplam YVA’nın tüm vücut kemik mineral içeriğindeki varyasyonları %64 oranında, tüm vücut KMY’sindeki varyasyonun ise %20’sini açıkladığı kaydedilmiştir.

{alanbaslik}
Tüm Hakları Saklıdır
© Tüm hakları saklıdırWeb: Efasis Yazılım